Bảo hiểm Tai nạn

GIẢM 45% PHÍ CHO SỐ LƯỢNG TRÊN 20 NGƯỜI

Số tiền
Bảo Hiểm
Từ 1 đến
5 người
Từ 5 đến 20 người
(giảm 20%)
Trên 20 người (giảm 45%)
30 triệu 90,000 72,000 50,000
40 triệu 120,000 96,000 66,000
50 triệu 150,000 120,000 85,000
60 triệu 180,000 144,000 99,000
70 triệu 210,000 168,000 120,000
80 triệu 240,000 192,000 132,000
90 triệu 270,000 216,000 150,000
100 triệu 300,000 240,000 165,000
110 triệu 495,000 396,000 275,000
120 triệu 540,000 432,000 300,000
130 triệu 585,000 468,000 325,000
140 triệu 630,000 504,000 350,000
150 triệu 675,000 540,000 375,000
160 triệu 960,000 768,000 530,000
170 triệu 1,020,000 816,000 565,000
180 triệu 1,080,000 864,000 600,000
190 triệu 1,140,000 912,000 630,000
200 triệu 1,200,000 960,000 660,000

Yêu cầu chúng tôi gọi lại quý khách

Anh / Chị

Tên của quý khách (*)

Số điện thoại (*)

Yêu cầu của quý khách

Gửi thêm file đính kèm

* lưu ý, quý khách gửi file chỉ văn bản hoặc file hình ảnh.

Xem phí tham khảo bảo hiểm tai nạn

Quy trình bồi thường mẫu:

Thông báo mới về bảo hiểm tai nạn lao động

Thông tư 329 quy định về điều kiện bảo hiểm đối với các công trình xây dựng, theo đó qui định bảo hiểm bắt buộc trong trong hoạt động đầu tư xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/3/2017 Qui định Người sử dụng lao động (Chủ thầu) bắt buộc mua bảo hiểm cho người lao động đang thi công trên Công trường xây dựng.

Download thông tư 329 tại đây

Liên hệ: Đại Lý Bảo hiểm Sài Gòn | Giữ bản quyền @ 2017 | Tư vấn miễn phí: 0932 18 2020