Bảo hiểm nhà tư nhân

CẦN CHÚNG TÔI BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Xin quý khách nhập số điện thoại ở khung dưới đâyChat qua Zalo

Đối tượng bảo hiểm:

Căn nhà (căn hộ, nhà liền kề/biệt thự) và các tài sản trong căn nhà.

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm Sài Gòn bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại xảy ra do:

Rủi ro cơ bản:

 • Cháy;
 • Sét đánh;
 • Nổ;

Mở rộng 1:

 • Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn);
 • Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chưa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;
 • Va trạm với ngôi nhà;
 • Trộm cướp;

Mở rộng 2:

 • Chi phí dọn dẹp hiện trường;
 • Chi phí chữa cháy;
 • Thuê nhà sau tổn thất.

Chi tiết quyền lợi & biểu phí bảo hiểm:

1. Phần vật chát ngôi nhà

GH bồi thường

TG sử dụng

Phí CB

Mở rộng 1

Mở rộng 2

Tổng phí BH

300 triệu

01 – 15 năm

225.000

45.000

90.000

360.000

15 – 25 năm

360.000

60.000

120.000

540.000

500 triệu

01 – 15 năm

375.000

75.000

150.000

600.000

15 – 25 năm

600.000

100.000

200.000

900.000

750 triệu

01 – 15 năm

562.500

112.500

225.000

900.000

15 – 25 năm

900.000

150.000

300.000

1.35 triệu

1 tỷ

01 – 15 năm

750.000

150.000

300.000

1.2 triệu

15 – 25 năm

1.2 triệu

200.000

400.000

1.8 triệu

1.5 tỷ

01 – 15 năm

1.125 triệu

225.000

450.000

1.8 triệu

15 – 25 năm

1.8 triệu

300.000

600.000

2.7 triệu

2 tỷ

01 – 15 năm

1.5 triệu

300.000

600.000

2.4 triệu

15 – 25 năm

2.4 triệu

400.000

800.000

3.6 triệu

3 tỷ

01 – 15 năm

2.25 triệu

450.000

900.000

3.6 triệu

15 – 25 năm

3.6 triệu

600.000

1.2 triệu

5.4 triệu

4 tỷ

01 – 15 năm

3 triệu

600.000

1.2 triệu

4.8 triệu

15 – 25 năm

4.8 triệu

800.000

1.6 triệu

7.2 triệu

5 tỷ

01 – 15 năm

3.75 triệu

750.000

1.5 triệu

6 triệu

15 – 25 năm

6 triệu

1 triệu

2 triệu

9 triệu

2. Phần tài sản trong ngôi nhà

Giới hạn bồi thường

Giới hạn bồi thường
mỗi đồ vật

Phí cơ bản

Mở rộng 1

Mở rộng 2

Tổng phí
bảo hiểm

100 triệu

50 triệu

100.000

15.000

35.000

150.000

300 triệu

50 triệu

300.000

45.000

105.000

450.000

500 triệu

50 triệu

500.000

75.000

175.000

750.000

750 triệu

50 triệu

750.000

112.500

262.500

1.125.000

1 tỷ

50 triệu

1 triệu

150.000

350.000

1.500.000

1. Phần vật chát ngôi nhà

Giới hạn
bồi thường

Thời gian
sử dụng

Phí cơ bản

Mở rộng 1

Mở rộng 2

Tổng phí
bảo hiểm

300.000.000

01 – 15 năm

   225.000

     45.000

     90.000

360.000

15 – 25 năm

   360.000

     60.000

   120.000

540.000

500.000.000

01 – 15 năm

   375.000

     75.000

   150.000

600.000

15 – 25 năm

   600.000

   100.000

   200.000

900.000

750.000.000

01 – 15 năm

   562.500

   112.500

   225.000

900.000

15 – 25 năm

   900.000

   150.000

   300.000

1.350.000

1.000.000.000

01 – 15 năm

   750.000

   150.000

   300.000

1.200.000

15 – 25 năm

1.200.000

   200.000

   400.000

1.800.000

1.500.000.000

01 – 15 năm

1.125.000

   225.000

   450.000

1.800.000

15 – 25 năm

1.800.000

   300.000

   600.000

2.700.000

2.000.000.000

01 – 15 năm

1.500.000

   300.000

   600.000

2.400.000

15 – 25 năm

2.400.000

   400.000

   800.000

3.600.000

3.000.000.000

01 – 15 năm

2.250.000

   450.000

   900.000

3.600.000

15 – 25 năm

3.600.000

   600.000

1.200.000

5.400.000

4.000.000.000

01 – 15 năm

3.000.000

   600.000

1.200.000

4.800.000

15 – 25 năm

4.800.000

   800.000

1.600.000

7.200.000

5.000.000.000

01 – 15 năm

3.750.000

   750.000

1.500.000

6.000.000

15 – 25 năm

6.000.000

1.000.000

2.000.000

9.000.000

2. Phần tài sản trong ngôi nhà

Giới hạn bồi thường

Giới hạn bồi thường
mỗi đồ vật

Phí cơ bản

Mở rộng 1

Mở rộng 2

Tổng phí
bảo hiểm

100.000.000

50.000.000

100.000

15.000

35.000

150.000

300.000.000

50.000.000

300.000

45.000

105.000

450.000

500.000.000

50.000.000

500.000

75.000

175.000

750.000

750.000.000

50.000.000

750.000

112.500

262.500

1.125.000

1.000.000.000

50.000.000

1.000.000

150.000

350.000

1.500.000

Ghi chú:

 • Phí cơ bản áp dụng cho rủi ro Cháy (A), Nổ (B)
 • Phí mở rộng (1) áp dụng cho rủi ro: Giông Bão Lụt (H), Tràn nước (I), Va chạm với ngôi nhà (J), Trộm cắp
 • Phí mở rộng (2) áp dụng cho rủi ro: Chi phí dọn dẹp hiện trường, Chi phí chữa cháy, Tiền thuê nhà sau tổn thất

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

Gọi hotline: 1800 6002

 

1. Thông báo tổn thất

Khi phát sinh tổn thất về tài sản cho ngôi nhà và/hoặc tài sản trong nhà, Quý khách vui lòng thông báo ngay qua số: 1800 6002.

2. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm nhà tư nhân gồm:

 • Hồ sơ khiếu nại tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao).
 • Thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có).

3. Xử lý bồi thường của Bảo hiểm Sài Gòn

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ và hợp lệ và 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, Bảo hiểm Sài Gòn sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo hiểm Sài Gòn sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Liên hệ: Đại Lý Bảo hiểm Sài Gòn | Giữ bản quyền @ 2017 | Tư vấn miễn phí: 0932 18 2020