Bảo hiểm Tai Nạn PVISG

Bảo Hiểm Tai Nạn PVI hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tài chính khi xảy ra tai nạn trong sinh hoạt, lao động làm việc của mọi người dân Việt Nam.
Xem thêm:
1. Tính phí bảo hiểm tai nạn.
2. Thủ tục mua.
3. Quy trình bồi thường.
4. Đối tượng tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm hỗ trợ thu phí tận nơi

Xem video hướng dẫn làm thủ tục bồi thường bảo hiểm tai nạn

Video quy trình bồi thường